Proč přejít do cloudu

Proč přejít do cloudu

Proč přejít do cloudu

Pro Vaše rozhodnutí jsou potřeba kvalitní informace. Zde se dozvíte výhody cloudu i jeho úskalí ověřené praxí.

 

Výhody a důvody pro přechod do cloudu.   
 

1. Cena

Když si společnost pořizuje vlastní HW a SW infastrukturu musí počítat kromě prvotní investice s náklady na provoz a hlavně životností celého řešení. Když si vezmeme stejnou částku a investujeme jí do pronájmu služeb, délka životnosti je v tomto případě obvykle delší, navíc je šetrnější k Vašemu rozpočtu – částku vydáváte postupně. Jak to může vypadat v praxi se dovíte zde.

 

2. Pracujte odkudkoli

Ať jsou vaši lidé právě kdekoliv, online nebo offline, stále mají přístup k těm nejaktuálnějším verzím souborů a nástrojů, které potřebují, a mohou s nimi pracovat. A navíc mohou použít prakticky libovolné zařízení.

 

3. Snižte kapitálové výdaje

Office 365 je dostupný formou jednoduchého měsíčního předplatného. Nemusíte tak platit předem velké částky za nový software a vaše výdaje za IT se přesunou z kapitálových do provozních nákladů.
 

4. Snižte náklady na hardware a energii

protože nepotřebujete servery na provoz elektronické pošty, webů ani na ukládání dokumentů, můžete snížit výdaje za energii a ušetřit náklady, které byste jinak vydávali na nákup nových serverů

 

5. Rychle své podnikání rozšiřujte
Office 365 roste spolu s vámi. Potřebujete-li přidat nového uživatele, stačí koupit další licenci.

 

6. Jednoduše zlepšete spolupráci

Office 365 nabízí firemní e-mail, sdílené kalendáře, rychlé zprávy, webové konference a přístup k nejaktuálnějším verzím dokumentů uložených v cloudu. Můžete spolupracovat v reálném čase, aniž byste ohrozili bezpečnost.

 

7. Mějte vždy nejnovější verzi

Protože Office 365 pracuje v cloudu, je vždy aktuální. Není třeba provádět žádné záplaty ani aktualizovat software. A společnost Microsoft každý měsíc přidává nové možnosti a funkce.

 

8. Licence podle počtu uživatelů

Office 365 používá jednodušší systém licencí. Každý uživatel má přístup ke klíčovým podnikovým technologiím na 5 počítačích PC nebo Mac a na 5 mobilních zařízeních. Ve srovnání s tradičním systémem licencí podle počtu zařízení to znamená úsporu.

 

9. Pořiďte si licenci jen na to, co potřebujete

Office 365 nabízí celou řadu licenčních plánů, které vyhoví kapacitním potřebám a cenovým možnostem pro každého uživatele v organizaci.

 

10. Bezpečnost

Online služby společnosti Microsoft, jsou provozovány nejmodernější infrastruktuře v datových centrech, která splňují nejpřísnější bezpečností kritéria. To jsou podmínky, kterých malé a střední firmy mohou vlastními silami velmi těžko dosáhnout.
 

11. Jednodušší správa IT

Soustřeďte se na činnosti důležité pro firmu namísto toho, abyste záplatovali a udržovali servery. Firemní informace jsou uloženy v globálně distribuovaných datových centrech,

průběžné zálohování a možnosti obnovy po havárii.

 

12. Finanční záruka dodržení smlouvy o úrovni služeb
Služby lze poskytovat s finančně zaručenou smlouvou o úrovni služeb, která garantuje 99,9% dostupnost.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Možná omezení bránící přechodu do cloudu.

 

1. Připojení k internetu

Nedostatečná internetová linka, může být překážkou pro využívání většiny online služeb.
 

2. Právní regulace

Pokud právní úpravy se Vaší společnosti neumožňují např. uchovávat data mimo území ČR neměli byste využívání Microsoft online služeb uvažovat. Data jsou uchovávána na území EU v několika lokalitách, aby se zajistila duplicita pro ochranu při výpadku jednoho z datových center.

 

3. Bezpečností riziko

I když je bezpečnost dat jištěno certifikovanými datovými centry s normou ISO 27001 existuje vždy (byť minimální) riziko. Při ukládání nelegální či jinak závadných dat (např. pornografie) může poskytovatel tyto data odmítnout, zablokovat účet či postupovat dle patřičných zákonů.

 

4. Technické riziko

Existují obory, kde je požadavek na dostupnost dat natolik extrémní, že jakýkoli výpadek služby např. díky výpadku internetu znamená vysoké finanční ztráty. Společnost může vytvářet vysokokapacitní data, které je problém synchronizovat a cena za online službu může být vyšší než on premise řešení.

 

5. Předchozí Investice do IT

Pokud Vaše společnost nedávno investovala do HW a SW infrastruktury není úplně správná doba na přechod do cloudu. Nicméně i tak je možné uvažovat  hybridním nasazení – část služeb lokálně / část služeb v cloudu. Zejména pokud nemáte dostatek alokovaných prostředků či potřebujete zálohovat do jiné lokality.