Podpora

Podpora

Podpora

Nákupem produktu či služby O365 to nekončí. Správné nastavení O365 ušetří budoucí zbytečné náklady spojené s neefektivním využíváním služby. S tímto Vám můžeme pomoci a kromě samotného prodeje nabízíme předprodejní konzultace, posouzení vhodnosti nasazení produktu či služby do stávajícího prostředí, pomoc s výběrem správné služby, samotný prodej a konečně i nastavení a případné zaškolení uživatelů.Náročnost nastavení se velmi liší v závislosti na konkrétním produktu O365. Instalaci kancelářského Balíku Office Business či Office 365 Pro plus zvládne běžný uživatel, nastavení emailové služby Exchange Online vyžaduje více úkonů, které vyžadují odborné zkušenosti. Připravili jsme pro Vás proto několik několik balíčků, které osbsahují různé úrovně prvotního nastavení i možnost individuálního servisu přímo ve Vaší firmě.

Vaše firma je s námi v bezpečí

Naše dosažené výsledky v oblasti cloudových služeb O365 dokazuje získaný statut Micosoft Silver Partner v oblasti Small and Midmarket Cloud Solutions. Naše společnost již několi let sama používá produkty O365 sami tak dobře víme co tyto cloudové služby v praxi přináší. Máme za sebou několik desítek úspěšných instalací včetně následné pravidelné údržby.Naším cílem je dlouhodobý vztah se zákazníkem založený na získané oboustranné důvěře.

 Proč jsme správnou volbou

  • máme dlouhodobé zkušenosti v oblasti prodeje i implementace produktů O365
  • kromě prodeje a nastavení nabízíme pravidelnou údržbu nabízených poduktů
  • náš tým je stabilní, máme zkušené pracovníky s léty praxe
  • máme několik stovek licencí (seatů) v pravidelné údržbě
  • zákazníci oceňují naší ochotu a vstřícné jednání

Kompletní dodávka řešení

Tímto pojmem máme na mysli celý proces který má několik fází a jeho cílem má být spokojený zákazník kterému dodané služby pomohou v jeho cestě v podnikání. První fází je že zákazník přichází s konkrétní potřebou. Naší náplní je potřebu uchopit a navrhnout kontrétní produkty a služby které tuto potřebu dokáží uspokojit. Následuje cenová nabídka, která podle přání klienta obsahuje  některé nebo všechny fáze procesu: samotná dodávka služeb, prvotní nastavení, implementace u zákazníka, zaškolení uživatelů, servisní smlouva na následnou údržbu.Poslední fází je samotná realizace a dodávka služeb. Jelikož cloudové služby O365 se prodávají nějčastěji formou 1-letého předplatného, myslíme i na to aby byl zákazník včas informován kdy mu předplatné končí. V průběhu předplatného se na nás klient z pravidla obrací pokud je potřeba upravit počet licencí nebo zjistí, že potřebuje předplatné rozšířit o další produkt či službu.